Icon--AD-black-48x48 Icon--address-consumer-data-black-48x48 Icon--appointment-black-48x48 Icon--back-left-black-48x48 Icon--calendar-black-48x48 Icon--Checkbox-check Icon--clock-black-48x48 Icon--close-black-48x48 Icon--compare-black-48x48 Icon--confirmation-black-48x48 Icon--dealer-details-black-48x48 Icon--delete-black-48x48 Icon--delivery-black-48x48 Icon--down-black-48x48 Icon--download-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--externallink-black-48x48 Icon-Filled forward-right_adjusted Icon--grid-view-black-48x48 Icon--info-i-black-48x48 Icon--Less-minimize-black-48x48 Icon-Filled Icon--List-Check-black Icon--List-Cross-black Icon--list-view-mobile-black-48x48 Icon--list-view-black-48x48 Icon--More-Maximize-black-48x48 Icon--my-product-black-48x48 Icon--newsletter-black-48x48 Icon--payment-black-48x48 Icon--print-black-48x48 Icon--promotion-black-48x48 Icon--registration-black-48x48 Icon--Reset-black-48x48 share-circle1 Icon--share-black-48x48 Icon--shopping-cart-black-48x48 Icon--start-play-black-48x48 Icon--store-locator-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--summary-black-48x48 tumblr Icon-Filled vine Ic-OverlayAlert whishlist

3M


Số Liệu Hoạt Động Năm 2016.     

Doanh số toàn cầu : $31.8 tỉ USD.
Hoạt động ở hơn 70 quốc gia.
Sản phẩm 3M có mặt ở 200 quốc gia và vùng lãnh thổ

Nhân viên toàn cầu 89.800 người
3M phục vụ khách hàng thông qua 6 ngành chính .

1. Ngành Gia Dụng & Văn Phòng Phẩm

Cung cấp một dãi sản phẩm cải tiến chât lượng cao, giử cho nhà luôn sạch đẹp và văn phòng luôn ngăn nắp. Những nhãn hiệu nổi tiếng bao gồm: Post-it®, Scotch®, Scotch-Brite®, Filtrete™, O-Cel-O™, Nexcare™, and Command™.

2. Ngành Hiển Thị & Vật Liệu Phản Quang

Dựa trên nền công nghệ tiến tiến,3M cung cấp những loại film hiển thị, phản quang, vật liệu phản quang, máy chiếu….cho mọi người trên thế giới thấy hằng ngày

3. Ngành Điện và Viễn Thông

3M đã vận dụng những kỹ thuật tiên tiến vào những giải pháp cụ thể cho những khách hàng trong ngành điện, điện tử, viễn thông. 3M đóng góp vào việc cung cấp những dòng điện an toàn, những thiết bị điện tử hoạt động ở tầng suất cao và những đường chuyền băng thông rộng trên toàn thế giới

4. Ngành Chăm Sóc Sức Khỏe

3M luôn cung cấp những sản phẩm uy tín & cải tiến nhằm giúp nâng cao chất lượng và chuyên nghiệp trong việc chăm sóc sức khỏe, 3M là công ty hàng đầu trên thế giới trong việc sản xuất lĩnh vực y học và những sản phẩm chăm sóc sức khỏe trực tiếp, những thiết bị chuẩn đoán về sức khỏe…

5. Ngành Công Nghiệp

3M cung cấp vài chục ngàn loại sản phẩm chất lượng cao bao gồm: băng dính, keo, vât liệu mài mòn, những vật liệu đặc biệt và hệ thống lọc cho rất nhiều ngành công nghiệp và vận tải như: Sản xuất các loại xe vận tải, báy bay, hàng không, vũ trụ, tới những ngành năng lượng mới, ngành điện tử…..

6. Ngành An Toàn, Bảo Mật

Những sản phẩm an toàn, bảo mật và những thiết bị bảo vệ cá nhân và nhiều loại sản phẩm liên quan giúp nâng cao hơn tính an toàn, bảo mật và nâng cao nâng suất của thiết bị, hệ thống, người lao động.

BackBack