Icon--AD-black-48x48 Icon--address-consumer-data-black-48x48 Icon--appointment-black-48x48 Icon--back-left-black-48x48 Icon--calendar-black-48x48 Icon--Checkbox-check Icon--clock-black-48x48 Icon--close-black-48x48 Icon--compare-black-48x48 Icon--confirmation-black-48x48 Icon--dealer-details-black-48x48 Icon--delete-black-48x48 Icon--delivery-black-48x48 Icon--down-black-48x48 Icon--download-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--externallink-black-48x48 Icon-Filled forward-right_adjusted Icon--grid-view-black-48x48 Icon--info-i-black-48x48 Icon--Less-minimize-black-48x48 Icon-Filled Icon--List-Check-black Icon--List-Cross-black Icon--list-view-mobile-black-48x48 Icon--list-view-black-48x48 Icon--More-Maximize-black-48x48 Icon--my-product-black-48x48 Icon--newsletter-black-48x48 Icon--payment-black-48x48 Icon--print-black-48x48 Icon--promotion-black-48x48 Icon--registration-black-48x48 Icon--Reset-black-48x48 share-circle1 Icon--share-black-48x48 Icon--shopping-cart-black-48x48 Icon--start-play-black-48x48 Icon--store-locator-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--summary-black-48x48 tumblr Icon-Filled vine Ic-OverlayAlert whishlist

Hệ Thống Khách Hàng Và Đối Tác

Hiện chúng tôi đang cung cấp sản phẩm 3M & dầu nhờn Eneos, Chất chống rỉ XCP cho những đối tác sau:
Lĩnh vực công nghiệp:

  • Các công ty sản xuất trang trí nội thất, chế biến gỗ, sản xuất sản phẩm bằng composite, thủ công mỹ nghệ...
  • Các công ty đóng tàu, gia công kim loại, sản xuất thép, tôn...
  • Các công ty sản xuất nhựa, sơn, masterbacth..
  • Các công ty sản xuất ô tô, xe bus, xe tải...

Lĩnh vực bán lẽ

  • Các kênh siêu thị, cửa hàng tiện ích trên toàn quốc
  • Các của hàng chăm sóc ô tô, gara, các hệ thống ô tô ủy nhiệm trên toàn quốc.
  • Các của hàng sửa xe, rửa xe, chăm sóc xe, hệ thống head ủy nhiệm xe gắn máy trên toàn quốc.
  • Các đại lý trên toàn quốc.

BackBack