Icon--AD-black-48x48 Icon--address-consumer-data-black-48x48 Icon--appointment-black-48x48 Icon--back-left-black-48x48 Icon--calendar-black-48x48 Icon--Checkbox-check Icon--clock-black-48x48 Icon--close-black-48x48 Icon--compare-black-48x48 Icon--confirmation-black-48x48 Icon--dealer-details-black-48x48 Icon--delete-black-48x48 Icon--delivery-black-48x48 Icon--down-black-48x48 Icon--download-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--externallink-black-48x48 Icon-Filled forward-right_adjusted Icon--grid-view-black-48x48 Icon--info-i-black-48x48 Icon--Less-minimize-black-48x48 Icon-Filled Icon--List-Check-black Icon--List-Cross-black Icon--list-view-mobile-black-48x48 Icon--list-view-black-48x48 Icon--More-Maximize-black-48x48 Icon--my-product-black-48x48 Icon--newsletter-black-48x48 Icon--payment-black-48x48 Icon--print-black-48x48 Icon--promotion-black-48x48 Icon--registration-black-48x48 Icon--Reset-black-48x48 share-circle1 Icon--share-black-48x48 Icon--shopping-cart-black-48x48 Icon--start-play-black-48x48 Icon--store-locator-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--summary-black-48x48 tumblr Icon-Filled vine Ic-OverlayAlert whishlist

Tập Đoàn Saint Gobain

Trải qua hơn 3 thế kỷ liên tục mở rộng và phát triển, Saint-Gobain ngày nay là tập đoàn lâu đời nhất trong số 40 doanh nghiệp hàng đầu trên sàn chứng khoán Paris, doanh thu mỗi năm vào khoảng trên 40 tỷ Euro. 

 

Sáng tạo là một phần không thể thiếu của Saint-Gobain. Chúng tôi thích ứng với những cuộc cách mạng liên tục trong ngành công nghiệp bằng cách phát minh ra quy trình sản xuất nhanh hơn, hiệu quả hơn và mới mẻ hơn. Ví dụ, năm 1894, máy bán tự động được chúng tôi phát minh trong khâu thổi thủy tinh, giúp bảo vệ sức khỏe của nhân công. Năm 1945, Saint-Gobain tạo ra các loại đĩa thủy tinh không vỡ dưới nhãn hiệu Duralex. Hay năm 1957, Công ty phát minh ra phương pháp mới để sản xuất bông thủy tinh... Ngày nay, hàng năm Saint-Gobain công bố khoảng trên dưới 400 phát minh khác nhau, chủ yếu là các phát minh nhằm cải tiến quá trình sản xuất .

 

Số liệu 2019

Doanh số bán hàng 2019 tương đương €42.6 tỉ Euro, Hoạt động tại hơn 70 quốc gia với hơn 171,000 nhân viên trên toàn cầu


BackBack