Icon--AD-black-48x48 Icon--address-consumer-data-black-48x48 Icon--appointment-black-48x48 Icon--back-left-black-48x48 Icon--calendar-black-48x48 Icon--Checkbox-check Icon--clock-black-48x48 Icon--close-black-48x48 Icon--compare-black-48x48 Icon--confirmation-black-48x48 Icon--dealer-details-black-48x48 Icon--delete-black-48x48 Icon--delivery-black-48x48 Icon--down-black-48x48 Icon--download-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--externallink-black-48x48 Icon-Filled forward-right_adjusted Icon--grid-view-black-48x48 Icon--info-i-black-48x48 Icon--Less-minimize-black-48x48 Icon-Filled Icon--List-Check-black Icon--List-Cross-black Icon--list-view-mobile-black-48x48 Icon--list-view-black-48x48 Icon--More-Maximize-black-48x48 Icon--my-product-black-48x48 Icon--newsletter-black-48x48 Icon--payment-black-48x48 Icon--print-black-48x48 Icon--promotion-black-48x48 Icon--registration-black-48x48 Icon--Reset-black-48x48 share-circle1 Icon--share-black-48x48 Icon--shopping-cart-black-48x48 Icon--start-play-black-48x48 Icon--store-locator-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--summary-black-48x48 tumblr Icon-Filled vine Ic-OverlayAlert whishlist

XCP Corrosion Technology


Là công ty gia đình, được thanh lập năm 1981 tại Hà Lan, chúng tôi đã cống hiến tâm quyết hơn 35 năm  phát triển sản phẩm trong lĩnh vực ngành in mang lại cho chúng tôi những công thức sản phẩm đặt biệt trong việc bảo trì, bôi trơn cũng như chống rỉ, chống mài mòn trong ngành in.

Năm 2010, chúng tôi cho ra đời dòng sản phẩm XCP Professional bảo trì cao cấp bao gồm bôi trơn và chống rỉ.

Năm 2012 là năm thanh công của chúng tôi khi được hiệp hội Auto Anh Quốc (AA) chọn dòng sản phẩm XCP ONE là dòng sản phẩm khuyên dùng cho hơn 15 triệu thành viên của mình.

Nối tiếp thanh công, năm 2014, chúng tôi cho ra dòng sản phẩm xịt đa năng với đặc chế sinh học thân thiện với môi trường XCP Green One.

Với công nghệ hiện đại (ISO 9001) và tham vọng phát triển & có vị thế toàn cầu như chúng tôi đã làm hơn 35 năm qua, chúng tôi cam kết tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng sản phẩm và cho ra đời những sản phẩm sáng tạo giúp khách hàng có được những sản phẩm đáng tin cậy.  

BackBack