Icon--AD-black-48x48 Icon--address-consumer-data-black-48x48 Icon--appointment-black-48x48 Icon--back-left-black-48x48 Icon--calendar-black-48x48 Icon--Checkbox-check Icon--clock-black-48x48 Icon--close-black-48x48 Icon--compare-black-48x48 Icon--confirmation-black-48x48 Icon--dealer-details-black-48x48 Icon--delete-black-48x48 Icon--delivery-black-48x48 Icon--down-black-48x48 Icon--download-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--externallink-black-48x48 Icon-Filled forward-right_adjusted Icon--grid-view-black-48x48 Icon--info-i-black-48x48 Icon--Less-minimize-black-48x48 Icon-Filled Icon--List-Check-black Icon--List-Cross-black Icon--list-view-mobile-black-48x48 Icon--list-view-black-48x48 Icon--More-Maximize-black-48x48 Icon--my-product-black-48x48 Icon--newsletter-black-48x48 Icon--payment-black-48x48 Icon--print-black-48x48 Icon--promotion-black-48x48 Icon--registration-black-48x48 Icon--Reset-black-48x48 share-circle1 Icon--share-black-48x48 Icon--shopping-cart-black-48x48 Icon--start-play-black-48x48 Icon--store-locator-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--summary-black-48x48 tumblr Icon-Filled vine Ic-OverlayAlert whishlist
Sản Phẩm Phụ Trợ Ngành Bao Bì, In Ấn, Quảng Cáo

Sản Phẩm Phụ Trợ Ngành Bao Bì, In Ấn, Quảng Cáo

Băng Keo Cường Lực 3M™ VHB™ 4905

Băng keo cường lực 3M™ VHB™ 4905 là băng keo 2 mặt. Nó là một chất kết dính acrylic đa năng màu trong suốt, 0,020 in (0,5mm) với lõi xốp. Nó có thể thay thế đinh tán, mối hàn và ốc vít. Phương pháp liên kết vĩnh viễn nhanh chóng và dễ sử dụng cung cấp sức mạnh và độ bền tốt. Nó cung cấp sự linh hoạt trong thiết kế và có thể liên kết với nhiều bề mặt khác nhau ngay cả ở nhiệt độ thấp hơn.

  • Liên kết nhiều bề mặt khác nhau
  • Cường lực cao
  • Thay thế các giải pháp thông thường như mối hàn, ốc vít, đinh tán, và keo lỏng
  • Trong suốt, 0,020 in (0,5 mm) với chất kết dính acrylic đa năng

BackBack 
Băng Keo Cường Lực 3M™ VHB™ 4905