Keo Và Băng Keo

Hơn 50 mươi năm, ngành keo và băng keo của tập đoàn 3M đã hổ trơ cho rất nhiều công ty đa quốc gia trong việc nâng cao chất lượng, tăng tính thẩm mỹ của sản phẩm cũng như năng cao hiệu quả trong quá trình sản xuất giúp tiết kiệm được cho chi phí.
Băng Keo Điện Super 33+

Băng Keo Điện Super 33+

Băng cách điện cao cấp, thích nghi với mọi mặt quấn băng, với mọi điều kiện thời tiết, chống chịu bào mòn, ăn mòn, tia tử ngoại, các chất hóa học (kiềm,acid), chóng chịu lửa.
- Khả năng chịu nhiệt lên đến 1050C.
- Quấn cách điện sơ cấp cho cáp nối hạ thế.
- Quấn bảo vệ cho mọi trường hợp.
BackBack