Keo Và Băng Keo 3M

Hơn 50 mươi năm, ngành keo và băng keo của tập đoàn 3M đã hổ trơ cho rất nhiều công ty đa quốc gia trong việc nâng cao chất lượng, tăng tính thẩm mỹ của sản phẩm cũng như năng cao hiệu quả trong quá trình sản xuất giúp tiết kiệm được cho chi phí.
Bằng Keo Đóng Thùng 3M Scotch 309

Bằng Keo Đóng Thùng 3M Scotch 309

Được sản xuất bởi màng polypropylene và nhựa acrylic dầy 50 micro do đó băng beo Scotch 309 co khả năng bám dính rất tốt, chịu được nhiệt độ lạnh hoặc nóng và cả thời tiết khắc nghiệt.
Không thắm nước do đó giúp bảo vệ tốt sản phẩm bên trong. Chất lựợng nhựa acrylic tốt giúp bám dính tối ưu, do đó rất tiết kiệm trong quá trình sử dụn.
BackBack