Icon--AD-black-48x48 Icon--address-consumer-data-black-48x48 Icon--appointment-black-48x48 Icon--back-left-black-48x48 Icon--calendar-black-48x48 Icon--Checkbox-check Icon--clock-black-48x48 Icon--close-black-48x48 Icon--compare-black-48x48 Icon--confirmation-black-48x48 Icon--dealer-details-black-48x48 Icon--delete-black-48x48 Icon--delivery-black-48x48 Icon--down-black-48x48 Icon--download-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--externallink-black-48x48 Icon-Filled forward-right_adjusted Icon--grid-view-black-48x48 Icon--info-i-black-48x48 Icon--Less-minimize-black-48x48 Icon-Filled Icon--List-Check-black Icon--List-Cross-black Icon--list-view-mobile-black-48x48 Icon--list-view-black-48x48 Icon--More-Maximize-black-48x48 Icon--my-product-black-48x48 Icon--newsletter-black-48x48 Icon--payment-black-48x48 Icon--print-black-48x48 Icon--promotion-black-48x48 Icon--registration-black-48x48 Icon--Reset-black-48x48 share-circle1 Icon--share-black-48x48 Icon--shopping-cart-black-48x48 Icon--start-play-black-48x48 Icon--store-locator-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--summary-black-48x48 tumblr Icon-Filled vine Ic-OverlayAlert whishlist
Sản Phẩm Phụ Trợ Ngành Bao Bì, In Ấn, Quảng Cáo

Sản Phẩm Phụ Trợ Ngành Bao Bì, In Ấn, Quảng Cáo

Băng Keo Hai Mặt 3M 9448A

Băng keo hai mặt 9448A là giải pháp tuyệt vời để kết dính các loại vật liệu nhẹ (kim loại, gỗ, nhựa, vải, da, giấy...). Có độ bám dính cao và ổn định trong thời gian dài.

Với thành phần keo Acrylic băng keo 9448A cung cấp lực dính cao và ổn định trong thời gian dài. Đồng thời gia tăng khả năng chịu tia UV và khả năng chịu nhiệt độ cao lên đến 1500 C.
Độ dày tương đối mỏng (0,15mm) thích hợp với các ứng dụng liên kết các loại vật liệu có khối lượng nhẹ.

Các ứng dụng tiêu biểu:

BackBack 
Băng Keo Hai Mặt 3M 9448A