Sản Phẩm 3M Trong Ngành Gỗ và Composite

Những kỹ sư của chúng tôi đã làm nhiều dự án và tiếp nhận những yêu cầu của khách hàng bao gồm:
• Xử lý bền mặt gỗ và composite

• Hoàn thiện bề mặt sản phẩm
• Quy trình đánh bóng sau khi sơn
Bùi Nhùi 3M Multiflex 07521

Bùi Nhùi 3M Multiflex 07521

Một sản phẩm hoàn hảo cho việc làm sạch và hoàn thiện công đoạn cuối bằng tay.

Nhiều ứng dụng cho việc làm sạch trong ngành composite, gỗ...
- Tẩy sạch PU trên bề mặt gổ,
- Làm sạch bề mặt gổ trắng
- Tẩy sạch bụi trên bề mặt sơn
BackBack