Sản Phẩm 3M Trong Ngành Gỗ và Composite

Những kỹ sư của chúng tôi đã làm nhiều dự án và tiếp nhận những yêu cầu của khách hàng bao gồm:
• Xử lý bền mặt gỗ và composite

• Hoàn thiện bề mặt sản phẩm
• Quy trình đánh bóng sau khi sơn
Bùi Nhùi 3M Scotch-Brite™ Hand Pads

Bùi Nhùi 3M Scotch-Brite™ Hand Pads

Tốt cho công đoạn hoàn thiện hoặc làm sạch bằng tay cho ngành composite, gổ, kim loại…
Ứng dụng:

     - Tẩy sealer trên bề mặt composite, gổ, kim loại
     - Làm sạch bề mặt gổ trắng
     - Tẩy sạch bề mặt sơn
     - Tẩy ba vớ cho bề mặt kim loại

BackBack