Icon--AD-black-48x48 Icon--address-consumer-data-black-48x48 Icon--appointment-black-48x48 Icon--back-left-black-48x48 Icon--calendar-black-48x48 Icon--Checkbox-check Icon--clock-black-48x48 Icon--close-black-48x48 Icon--compare-black-48x48 Icon--confirmation-black-48x48 Icon--dealer-details-black-48x48 Icon--delete-black-48x48 Icon--delivery-black-48x48 Icon--down-black-48x48 Icon--download-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--externallink-black-48x48 Icon-Filled forward-right_adjusted Icon--grid-view-black-48x48 Icon--info-i-black-48x48 Icon--Less-minimize-black-48x48 Icon-Filled Icon--List-Check-black Icon--List-Cross-black Icon--list-view-mobile-black-48x48 Icon--list-view-black-48x48 Icon--More-Maximize-black-48x48 Icon--my-product-black-48x48 Icon--newsletter-black-48x48 Icon--payment-black-48x48 Icon--print-black-48x48 Icon--promotion-black-48x48 Icon--registration-black-48x48 Icon--Reset-black-48x48 share-circle1 Icon--share-black-48x48 Icon--shopping-cart-black-48x48 Icon--start-play-black-48x48 Icon--store-locator-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--summary-black-48x48 tumblr Icon-Filled vine Ic-OverlayAlert whishlist
Sản Phẩm Phụ Trợ Ngành Bao Bì, In Ấn, Quảng Cáo

Sản Phẩm Phụ Trợ Ngành Bao Bì, In Ấn, Quảng Cáo

Chất Bôi Trơn & Tẩy Rỉ Sét 5W

  • Thấm thấu & thâm nhập hiệu quả
  • Ngăn chặn quá trình ăn mòn kim loại
  • Khả năng bôi trơn tuyệt vời
  • Khử & ngăn chặn sự tích tụ hơi ẩm
  • Tẩy sạch rỉ sét & các chất bẩn

Dung dịch len lỏi vào sâu bên trong làm tăng diện tích tiếp xúc bao phủ vật liệu, nới lỏng các đai rỉ sét, giúp dễ dàng tháo gỡ

Bảo vệ các chi tiết kim loại, không bị rỉ sét và ngăn chặn quá trình ăn mòn.

Bôi trơn các chi tiếc máy hữu hiệu, giảm thiểu đáng kể hao mòn.
Loại bỏ toàn bộ hơi ẩm trên các mạch điện tử và các thiết bị quan trọng khách.
Tẩy sạch và loại bỏ các chất bẩn đồng thời tạo lớp chống Oxy hóa mỏng trên bề mặt vật liệu.

BackBack 
Chất Bôi Trơn & Tẩy Rỉ Sét 5W