Lọc Cuno

Thêm thông tin vui lòng truy cập trang web bên dưới
Xin Cảm Ơn

http://solutions.3m.com
Lọ 3M Cuno CT Series housing 3M Cuno 47783-01, 47783-02, 47783-03, 47783-04

Lọ 3M Cuno CT Series housing 3M Cuno 47783-01, 47783-02, 47783-03, 47783-04

CT101 
Length/connection: 1" 304 S, 1 x 9¾" 
Vật liệu: thép 304
Kích thước (height/width) : 350/90 mm
Nhiệt độ vận hành  12 bar at 90 ° C.
Lưu lượng: 98.4 l/min
BackBack