Lọc Cuno

Thêm thông tin vui lòng truy cập trang web bên dưới
Xin Cảm Ơn

http://solutions.3m.com
Lọc 3M Cuno Carbon Replacement Cartridge for Drinking Water System Single Filter

Lọc 3M Cuno Carbon Replacement Cartridge for Drinking Water System Single Filter

Cấp lọc 5 Micron (lọc danh nghĩa)
Hai tác dụng chính loại bỏ rác, gỉ sét, vị và khử mùi Clo
Chất lượng cao, thời gian lọc kéo dài hơn
Công suất - 10.000 gallon
BackBack