Lọc Cuno

Thêm thông tin vui lòng truy cập trang web bên dưới
Xin Cảm Ơn

http://solutions.3m.com
Lọc 3M Cuno Lifeassure

Lọc 3M Cuno Lifeassure

Lõi lọc giấy xếp Lifeassure bao gồm hai quá trình hàng đầu, sản xuất màng FlexN và nếp gấp  MaxMedia ,
dòng sản phảm LifeASSURE cung cấp khả năng bảo vệ chưa từng có của màng lọc của các nhà sản xuất khác, cũng như tuổi thọ kéo dài đáng kể.
BackBack