Icon--AD-black-48x48 Icon--address-consumer-data-black-48x48 Icon--appointment-black-48x48 Icon--back-left-black-48x48 Icon--calendar-black-48x48 Icon--Checkbox-check Icon--clock-black-48x48 Icon--close-black-48x48 Icon--compare-black-48x48 Icon--confirmation-black-48x48 Icon--dealer-details-black-48x48 Icon--delete-black-48x48 Icon--delivery-black-48x48 Icon--down-black-48x48 Icon--download-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--externallink-black-48x48 Icon-Filled forward-right_adjusted Icon--grid-view-black-48x48 Icon--info-i-black-48x48 Icon--Less-minimize-black-48x48 Icon-Filled Icon--List-Check-black Icon--List-Cross-black Icon--list-view-mobile-black-48x48 Icon--list-view-black-48x48 Icon--More-Maximize-black-48x48 Icon--my-product-black-48x48 Icon--newsletter-black-48x48 Icon--payment-black-48x48 Icon--print-black-48x48 Icon--promotion-black-48x48 Icon--registration-black-48x48 Icon--Reset-black-48x48 share-circle1 Icon--share-black-48x48 Icon--shopping-cart-black-48x48 Icon--start-play-black-48x48 Icon--store-locator-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--summary-black-48x48 tumblr Icon-Filled vine Ic-OverlayAlert whishlist
Lọc Cuno

Lọc Cuno

Thêm thông tin vui lòng truy cập trang web bên dưới
Xin Cảm Ơn

http://solutions.3m.com

Lọc 3M Cuno Micro Klean D

Lõi lọc Sợi Quấn 3M Cuno 

Đặc điểm: Lõi lọc dạng sợi quấn chất liệu PP (Poly Propylene)

Ứng dụng: Dùng lọc các chất lỏng trong công nghiệp.

Chiều dài sản phẩm từ 10; 20; 30; 40 inches,

Cấp độ lọc từ 0.5 - 1- 5- 10- 25- 50- 75- 100 ..- 350 micron.

 FDA, CFR 21

Ứng dụng:cho các ngành như Xử lý Nước, Ngành Dược phẩm, Thực phẩm, Nước Giải khát, Lọc Bia, Lọc Hoá chất, Sơn, Chất tẩy rửa, Công nghệ mạch điện tử, Công nghệ xử lý bề mặt và sơn Ô tô, Lọc Dầu Thực vật, Dầu nhờn ......

BackBack 
Lọc 3M Cuno Micro Klean D