Lọc Cuno

Thêm thông tin vui lòng truy cập trang web bên dưới
Xin Cảm Ơn

http://solutions.3m.com
Lọc 3M Cuno Micro Klean III

Lọc 3M Cuno Micro Klean III

Quá trình sản xuất độc quyền của 3M CUNO đã sản xuất được loại lọc cứng nhờ liên kết bởi keo melamin, giúp loại bỏ hiện tượng by pass và giữ lại các hạt biến dạng.

BackBack