Icon--AD-black-48x48 Icon--address-consumer-data-black-48x48 Icon--appointment-black-48x48 Icon--back-left-black-48x48 Icon--calendar-black-48x48 Icon--Checkbox-check Icon--clock-black-48x48 Icon--close-black-48x48 Icon--compare-black-48x48 Icon--confirmation-black-48x48 Icon--dealer-details-black-48x48 Icon--delete-black-48x48 Icon--delivery-black-48x48 Icon--down-black-48x48 Icon--download-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--externallink-black-48x48 Icon-Filled forward-right_adjusted Icon--grid-view-black-48x48 Icon--info-i-black-48x48 Icon--Less-minimize-black-48x48 Icon-Filled Icon--List-Check-black Icon--List-Cross-black Icon--list-view-mobile-black-48x48 Icon--list-view-black-48x48 Icon--More-Maximize-black-48x48 Icon--my-product-black-48x48 Icon--newsletter-black-48x48 Icon--payment-black-48x48 Icon--print-black-48x48 Icon--promotion-black-48x48 Icon--registration-black-48x48 Icon--Reset-black-48x48 share-circle1 Icon--share-black-48x48 Icon--shopping-cart-black-48x48 Icon--start-play-black-48x48 Icon--store-locator-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--summary-black-48x48 tumblr Icon-Filled vine Ic-OverlayAlert whishlist
Lọc Cuno

Lọc Cuno

Thêm thông tin vui lòng truy cập trang web bên dưới
Xin Cảm Ơn

http://solutions.3m.com

Lọc 3M Cuno Micro Klean RT

Lõi lọc Micro Klean ™ RT sản xuất bằng công nghệ đùn đặc biệt của 3M Cuno, với vật liệu polypropylene tạo lõi lọc có thêm nhiều tính năng ưu việt.

Lõi lọc nén 3M Cuno Poly Klean RT

Đặc điểm:

-Vật liệu 100% polypropylene,
-Cấp lọc từ 1 - 50 micron,

-FDA, và một số tiêu chuẩn khác
-Tuổi thọ cao, khả năng giữ cặn lớn.
-Kích thước lỗ lọc cố định,
-Không tan, không xâm nhập vào chất lọc.
-Đã được các tập đoàn lớn trên thế giới approve như Nestle, Coca-cola, Pesico…

Ứng dụng: Lọc thực phẩm, dầu ăn, hóa chất, mỹ phẩm, mực in, công nghiệp điện tử và xi mạ.

BackBack 
Lọc 3M Cuno Micro Klean RT