Keo Và Băng Keo

Hơn 50 mươi năm, ngành keo và băng keo của tập đoàn 3M đã hổ trơ cho rất nhiều công ty đa quốc gia trong việc nâng cao chất lượng, tăng tính thẩm mỹ của sản phẩm cũng như năng cao hiệu quả trong quá trình sản xuất giúp tiết kiệm được cho chi phí.
Máy Đóng Thùng 3M-MATIC™

Máy Đóng Thùng 3M-MATIC™

3M cung cấp hệ thống máy đóng thùng linh hoạt trong việc điều chỉnh chiều rộng củng như chiều cao dễ dàng hơn.

Hệ thống máy đóng thùng này được này được thiết kế nhằm tăng cường tính ổn định và hiệu quả hơn các loại trên thị trường do đó giảm được chi phí vận hành cũng như bảo trì....

BackBack