Icon--AD-black-48x48 Icon--address-consumer-data-black-48x48 Icon--appointment-black-48x48 Icon--back-left-black-48x48 Icon--calendar-black-48x48 Icon--Checkbox-check Icon--clock-black-48x48 Icon--close-black-48x48 Icon--compare-black-48x48 Icon--confirmation-black-48x48 Icon--dealer-details-black-48x48 Icon--delete-black-48x48 Icon--delivery-black-48x48 Icon--down-black-48x48 Icon--download-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--externallink-black-48x48 Icon-Filled forward-right_adjusted Icon--grid-view-black-48x48 Icon--info-i-black-48x48 Icon--Less-minimize-black-48x48 Icon-Filled Icon--List-Check-black Icon--List-Cross-black Icon--list-view-mobile-black-48x48 Icon--list-view-black-48x48 Icon--More-Maximize-black-48x48 Icon--my-product-black-48x48 Icon--newsletter-black-48x48 Icon--payment-black-48x48 Icon--print-black-48x48 Icon--promotion-black-48x48 Icon--registration-black-48x48 Icon--Reset-black-48x48 share-circle1 Icon--share-black-48x48 Icon--shopping-cart-black-48x48 Icon--start-play-black-48x48 Icon--store-locator-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--summary-black-48x48 tumblr Icon-Filled vine Ic-OverlayAlert whishlist
Nước Hoa & Sáp Thơm Ôtô

Nước Hoa & Sáp Thơm Ôtô

Chọn Hương Thơm Cho Xế Yêu

Ngày nay xe là phương tiện di chuyển phổ biến nhất. Nhiều người mất nhiều giờ một ngày trên xe, do đó, nhiều người tự hỏi làm thế nào để thoải mái khi lái xe nhiều giờ liền. Chúng ta sẽ làm gì để thưởng thức mùi thơm khi lái xe? 

Tìm mùi hương phù hợp cho mình từ nhà sản xuất chuyên nghiệp Elix Corp đến từ châu âu.

Miếng Thơm Prestige Perfume

Sản phẩm hương thơm tự nhiên Natural Fresh mà chúng tôi rất tin tưởng, Tuy nhiên chúng tôi đả nghiên cứu ra sản phẩm miếng thơm mới Restige có khả năng lan tõa hương thơm mạnh mẹ kéo dài. Với Prestige Perfume chúng tôi mang đến sản phẩm cao cấp thế hệ mới.

Treo trong xe, tủ quần áo cũng như toilets...  
Có 6 mùi hương: Funny Lemon, Witty Vanilla, Happy Sport, Anrgy Musk, Cool New Car, Hilarious Black.

BackBack 
Miếng Thơm Prestige Perfume