Sản Phẩm 3M Trong Ngành Automotive

Ngày nay, hầu hết những phương tiện vận chuyển trên thế giới đều có những sản phẩm của 3M. Dựa trên mối quan hệ tốt đẹp với các nhà sản xuất cũng như nhà cung cấp phụ tùng ôtô từ khi 3M phát minh giấy nhám nước & băng keo bảo vệ bề mặt trước khi sơn vào năm 1915.

Nhám 3M™ 236U

Nhám 3M™ 236U

Sử dụng hạt ôxít nhôm cùng loại loại giấy tốt để sản xuất,
Sản phẩm giấy nhám 236U giúp tăng được độ bền cũng như tăng được công suất do độ hạt bén. Ngoài ra còn có những ưu điểm sau:    - Kiểm soát tốt bụi mài do quy trình phủ độ hạt mở
   
     - Tăng độ bền do backing dầy

     - Độ hạt đồng đều nên chất lượng mài ổ định

Ứng dụng trong ngành: Ôtô, Gỗ, Composite, Tàu Biển...

    - Độ hạt từ P80 đến P400
BackBack