Sản Phẩm 3M Trong Ngành Gỗ và Composite

Những kỹ sư của chúng tôi đã làm nhiều dự án và tiếp nhận những yêu cầu của khách hàng bao gồm:
• Xử lý bền mặt gỗ và composite

• Hoàn thiện bề mặt sản phẩm
• Quy trình đánh bóng sau khi sơn
Nhám 3M™ 236U

Nhám 3M™ 236U

Sử dụng hạt ôxít nhôm cùng loại loại giấy tốt để sản xuất, sản phẩm giấy nhám 236U giúp tăng được độ bền cũng như tăng được công suất do độ hạt bén. Ngoài ra còn có những ưu điểm sau: 
  - Kiểm soát tốt bụi mài do quy trình phủ độ hạt mở
  - Tăng độ bền do backing dầy
  - Độ hạt đồng đều nên chất lượng mài ổ định

Ứng dụng trong ngành: Gỗ, Composite, Ôtô, Tàu Biển...

    - Độ hạt từ P150 đến P1000
BackBack