Icon--AD-black-48x48 Icon--address-consumer-data-black-48x48 Icon--appointment-black-48x48 Icon--back-left-black-48x48 Icon--calendar-black-48x48 Icon--Checkbox-check Icon--clock-black-48x48 Icon--close-black-48x48 Icon--compare-black-48x48 Icon--confirmation-black-48x48 Icon--dealer-details-black-48x48 Icon--delete-black-48x48 Icon--delivery-black-48x48 Icon--down-black-48x48 Icon--download-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--externallink-black-48x48 Icon-Filled forward-right_adjusted Icon--grid-view-black-48x48 Icon--info-i-black-48x48 Icon--Less-minimize-black-48x48 Icon-Filled Icon--List-Check-black Icon--List-Cross-black Icon--list-view-mobile-black-48x48 Icon--list-view-black-48x48 Icon--More-Maximize-black-48x48 Icon--my-product-black-48x48 Icon--newsletter-black-48x48 Icon--payment-black-48x48 Icon--print-black-48x48 Icon--promotion-black-48x48 Icon--registration-black-48x48 Icon--Reset-black-48x48 share-circle1 Icon--share-black-48x48 Icon--shopping-cart-black-48x48 Icon--start-play-black-48x48 Icon--store-locator-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--summary-black-48x48 tumblr Icon-Filled vine Ic-OverlayAlert whishlist
Gỗ và Composite

Gỗ và Composite

Những kỹ sư của chúng tôi đã làm nhiều dự án và tiếp nhận những yêu cầu của khách hàng bao gồm:
• Xử lý bền mặt gỗ và composite

• Hoàn thiện bề mặt sản phẩm

• Quy trình đánh bóng sau khi sơn

• Xử lý vân gỗ, trạm trổ, điệu khắc..

• Quy trình xử lý bề mặt và đánh bóng sản phẩm trong ngành sơn mài

Quy Trình Đánh Bóng Hi-Gloss trên Gỗ Và Composite 3M™

- Có đế đệm PN05777 để chà hết da cam trên bề mặt gỗ.
- Gỡ đế đệm PN05777, gắn lại giấy Nhám P1200 dùng Máy chà nhám để nghiêng 5 độ để chà những Hạt bụi nhỏ trên bề mặt (không làm được với các hạt bụi sâu, lớn…)
Theo thống kê, 1 tờ Nhám P1200 sử dụng được từ 0,6 – 0,8m2

Bước 2: dùng Nhám 260L trắng – tinh P1500 (1 hộp 100 miếng) (không dùng với Nước), cùng Máy chà nhám & đế đệm PN05777 để loại bỏ những vết xước của P1200, hạt bụi nhỏ, da cam nhỏ… mà P1200 chưa làm được.
Theo thống kê, 1 tờ Nhám P1500 sử dụng được từ 0,8 – 1m2.

Bước 3: dùng Nhám xốp Trizact P3000 (1 hộp 15 miếng), cùng Máy chà nhám & đế đệm PN05777 để Làm tinh vết xước của P1500 – xịt 1 ít nước lên Bề mặt sản phẩm…
Theo thống kê, 1 tờ Nhám P3000 sử dụng được từ 8 - 10m2.

QUY TRÌNH ĐÁNH BÓNG

Đánh bóng 2 bước , chất đánh bóng Phá (PN06085 – 1 quart 0,945 lit hay PN13084 – 1 gal 3,78 lit) và chất đánh bóng Tinh (PN06064 – 1 quart 0,945 lit). Theo thống kê, 1 quart sử dụng được cho 32m2.

- Dùng Máy đánh bóng, Đế đệm PN05718, Bánh lông cừu 1 mặt 9” PN05711 (hay đế đệm 5” PN14738, Bánh lông cừu 1 mặt 5” PN81471) cùng với Chất đánh bóng Phá – PN06085/PN13084.

- Dùng Máy đánh bóng, Đế đệm PN05718, Foam đen 8” PN05725 (hay đế đệm 5” PN14738, Foam đen 5” PN05727) cùng với Chất đánh bóng Tinh - PN06064, cho độ bóng Gloss 90-100.


BackBack 
Quy Trình Đánh Bóng Hi-Gloss trên Gỗ Và Composite 3M™