Sản Phẩm 3M Trong Ngành Automotive

Ngày nay, hầu hết những phương tiện vận chuyển trên thế giới đều có những sản phẩm của 3M. Dựa trên mối quan hệ tốt đẹp với các nhà sản xuất cũng như nhà cung cấp phụ tùng ôtô từ khi 3M phát minh giấy nhám nước & băng keo bảo vệ bề mặt trước khi sơn vào năm 1915.

Quy Trình Đánh Bóng Ôtô

Quy Trình Đánh Bóng Ôtô

Bước 1: Chà Nhám (Stikit 255P, 216U Gold)
Bước 2: Làm Tinh Vết Xước (Hootkit 260L)
Bước 3: Đánh Paste Phá (PN 05983, PN 06085 + Bánh Long Cừu)
Bước 4: Đánh Paste Bóng (PN 06064 + Foam)
Bước 5: Xóa Vết Xoáy Lông Cừu

BackBack