Icon--AD-black-48x48 Icon--address-consumer-data-black-48x48 Icon--appointment-black-48x48 Icon--back-left-black-48x48 Icon--calendar-black-48x48 Icon--Checkbox-check Icon--clock-black-48x48 Icon--close-black-48x48 Icon--compare-black-48x48 Icon--confirmation-black-48x48 Icon--dealer-details-black-48x48 Icon--delete-black-48x48 Icon--delivery-black-48x48 Icon--down-black-48x48 Icon--download-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--externallink-black-48x48 Icon-Filled forward-right_adjusted Icon--grid-view-black-48x48 Icon--info-i-black-48x48 Icon--Less-minimize-black-48x48 Icon-Filled Icon--List-Check-black Icon--List-Cross-black Icon--list-view-mobile-black-48x48 Icon--list-view-black-48x48 Icon--More-Maximize-black-48x48 Icon--my-product-black-48x48 Icon--newsletter-black-48x48 Icon--payment-black-48x48 Icon--print-black-48x48 Icon--promotion-black-48x48 Icon--registration-black-48x48 Icon--Reset-black-48x48 share-circle1 Icon--share-black-48x48 Icon--shopping-cart-black-48x48 Icon--start-play-black-48x48 Icon--store-locator-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--summary-black-48x48 tumblr Icon-Filled vine Ic-OverlayAlert whishlist
Chăm Sóc Xe

Chăm Sóc Xe

3M cung cấp những sản phẩm chăm sóc xe với chất lượng siêu hạn và một giải pháp chuyên nghiệp. Là người đi tiên phong về công nghệ cũng như sáng tạo, nên được những hảng sản xuất xe chuyên nghiệp rất tin tưởng.

Sản Phẩm Làm Sạch Hệ Thống Dẫn Xăng 3M, 08813

Bảo vệ và hạn chế hình thành mụi than, hạn chế hiện tượng kích nổ
Phục hồi công suất cũng như công mức độ hiệu quả của động cơ
Tiệt kiệm nhiên liệu
Dễ dàng rót vào bình xăng mà  không tràn ra ngoài.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Xé bao phụ gia tại vị trí có dấu cắt sẳn
- Đổ chất phụ gia vào bình xăng rồi đậy nắp lại
- Đổ phụ gia với tỉ lệ 25ml/4 lít xăng
- Nên sử dụng chất phụ gia cho mỗi 5.000 km

BackBack 
Sản Phẩm Làm Sạch Hệ Thống Dẫn Xăng 3M, 08813