Icon--AD-black-48x48 Icon--address-consumer-data-black-48x48 Icon--appointment-black-48x48 Icon--back-left-black-48x48 Icon--calendar-black-48x48 Icon--Checkbox-check Icon--clock-black-48x48 Icon--close-black-48x48 Icon--compare-black-48x48 Icon--confirmation-black-48x48 Icon--dealer-details-black-48x48 Icon--delete-black-48x48 Icon--delivery-black-48x48 Icon--down-black-48x48 Icon--download-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--externallink-black-48x48 Icon-Filled forward-right_adjusted Icon--grid-view-black-48x48 Icon--info-i-black-48x48 Icon--Less-minimize-black-48x48 Icon-Filled Icon--List-Check-black Icon--List-Cross-black Icon--list-view-mobile-black-48x48 Icon--list-view-black-48x48 Icon--More-Maximize-black-48x48 Icon--my-product-black-48x48 Icon--newsletter-black-48x48 Icon--payment-black-48x48 Icon--print-black-48x48 Icon--promotion-black-48x48 Icon--registration-black-48x48 Icon--Reset-black-48x48 share-circle1 Icon--share-black-48x48 Icon--shopping-cart-black-48x48 Icon--start-play-black-48x48 Icon--store-locator-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--summary-black-48x48 tumblr Icon-Filled vine Ic-OverlayAlert whishlist
Phu Gia Ngành Sơn & Masterbatch

Phu Gia Ngành Sơn & Masterbatch

Xem thêm thông tin vui lòng truy cập trang web bên dưới
Xin Cảm Ơn

://solutions.3m.com

W 410 MicroSpheres

Công nghệ ceramic microspheres là  tạo ra những tinh thể cầu thuỷ tinh cực nhỏ, tròn hoàn toàn, có áp lực vỡ cao, trơ với nước và các loại hoá chất.

Ceramic microspheres W-410 là những hạt rắn, mịn, màu trắng, không mùi, không độc hại.
Tinh thể cầu, đặc,  không góc cạnh
Độ cứng cao, không biến dạng.
Như những viên bi cực nhỏ, chống mài mòn cực tốt.
Kích cỡ hạt rất nhỏ, nhiều kích cỡ hạt xen lẫn nhau tạo nên sự phân tán thành phần rắn tốt nhất.

BackBack 
W 410 MicroSpheres