Icon--AD-black-48x48 Icon--address-consumer-data-black-48x48 Icon--appointment-black-48x48 Icon--back-left-black-48x48 Icon--calendar-black-48x48 Icon--Checkbox-check Icon--clock-black-48x48 Icon--close-black-48x48 Icon--compare-black-48x48 Icon--confirmation-black-48x48 Icon--dealer-details-black-48x48 Icon--delete-black-48x48 Icon--delivery-black-48x48 Icon--down-black-48x48 Icon--download-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--externallink-black-48x48 Icon-Filled forward-right_adjusted Icon--grid-view-black-48x48 Icon--info-i-black-48x48 Icon--Less-minimize-black-48x48 Icon-Filled Icon--List-Check-black Icon--List-Cross-black Icon--list-view-mobile-black-48x48 Icon--list-view-black-48x48 Icon--More-Maximize-black-48x48 Icon--my-product-black-48x48 Icon--newsletter-black-48x48 Icon--payment-black-48x48 Icon--print-black-48x48 Icon--promotion-black-48x48 Icon--registration-black-48x48 Icon--Reset-black-48x48 share-circle1 Icon--share-black-48x48 Icon--shopping-cart-black-48x48 Icon--start-play-black-48x48 Icon--store-locator-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--summary-black-48x48 tumblr Icon-Filled vine Ic-OverlayAlert whishlist
Chăm Sóc Xe

Chăm Sóc Xe

3M cung cấp những sản phẩm chăm sóc xe với chất lượng siêu hạn và một giải pháp chuyên nghiệp. Là người đi tiên phong về công nghệ cũng như sáng tạo, nên được những hảng sản xuất xe chuyên nghiệp rất tin tưởng.

Xà Phòng Bọt Tuyết 3M

- An toàn cho bề mặt sơn bóng.
- Thành phần không có chất phosphat.
- Phương thức tẩy rữa đậm đặc
- Cấu trúc bọt bền vững

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Đổ một phần dung dịch xà bông xe bình pha thêm với 100 phần nước.

- Rửa toàn bộ thân xe bằng nước sạch trước khi phủ lớp xà phòng lên thân xe.
- Sử dụng khăn lau chuyên dùng hay khăn mềm để rửa toàn bộ thân xe.
- Rửa toàn bộ thân xe với nước sạch
- Làm tăng độ bóng với 3M Liquid Wax 39026

BackBack 
Xà Phòng Bọt Tuyết 3M