Icon--AD-black-48x48 Icon--address-consumer-data-black-48x48 Icon--appointment-black-48x48 Icon--back-left-black-48x48 Icon--calendar-black-48x48 Icon--Checkbox-check Icon--clock-black-48x48 Icon--close-black-48x48 Icon--compare-black-48x48 Icon--confirmation-black-48x48 Icon--dealer-details-black-48x48 Icon--delete-black-48x48 Icon--delivery-black-48x48 Icon--down-black-48x48 Icon--download-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--externallink-black-48x48 Icon-Filled forward-right_adjusted Icon--grid-view-black-48x48 Icon--info-i-black-48x48 Icon--Less-minimize-black-48x48 Icon-Filled Icon--List-Check-black Icon--List-Cross-black Icon--list-view-mobile-black-48x48 Icon--list-view-black-48x48 Icon--More-Maximize-black-48x48 Icon--my-product-black-48x48 Icon--newsletter-black-48x48 Icon--payment-black-48x48 Icon--print-black-48x48 Icon--promotion-black-48x48 Icon--registration-black-48x48 Icon--Reset-black-48x48 share-circle1 Icon--share-black-48x48 Icon--shopping-cart-black-48x48 Icon--start-play-black-48x48 Icon--store-locator-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--summary-black-48x48 tumblr Icon-Filled vine Ic-OverlayAlert whishlist
Chai Xịt Đa Năng XCP

Chai Xịt Đa Năng XCP

Làm Bông Tróc : Công thức cực mạnh của XCP™ sẽ nhanh chống thắm sâu làm bong tróc các chất rỉ sét bám trên bề mặt Kim loại, Các loại ổ khoá, Óc vít, Bulon, Van,Bạc đạn….,
Bôi Trơn: Phụ gia đặc biệt trong XCP™ tạo ra một lớp mỡ bôi trơn làm cho thiết bị không kêu, chống ma sát làm giảm mài mòn bên cạnh đó do không có góc silicon nên khả năng chống bụi tuyệt vời giúp cho thiết bị luôn sạch, sáng.

XCP Green One

Với công thức đặc biệt XCP GREEN ONE có khả năng thắm sâu, làm bong tróc rỉ sét, khả năng tách nước cao, khả năng tẩy rửa tuyệt vời kết hợp với khả năng bôi trơn hoàn hảo.

Sản phẩm ứng dụng. Kim loại, Các loại ổ khoá, Bugi, Óc vít, Bulon, Bạc đạn, Dây xít, Dụng cụ sửa chửa, Máy móc thiết bị …….

BackBack 
XCP Green One