Sản Phẩm 3M Trong Ngành Automotive

Ngày nay, hầu hết những phương tiện vận chuyển trên thế giới đều có những sản phẩm của 3M. Dựa trên mối quan hệ tốt đẹp với các nhà sản xuất cũng như nhà cung cấp phụ tùng ôtô từ khi 3M phát minh giấy nhám nước & băng keo bảo vệ bề mặt trước khi sơn vào năm 1915.

Xốp đánh Bóng 3 Inch 3M 02648

Xốp đánh Bóng 3 Inch 3M 02648

Xốp 3M 02648 được sản xuất theo tiêu chuẩn 3M Mỹ, có màng cam trắng, kết hợp với paste đánh bóng 81235 cho độ bóng cao trên bề mặt sơn của:
Gỗ, Xe, Tàu, Du thuyền, Tàu Bay và các vật liệu nhựa, composite khác..

Cho bề mặt bóng min đồng đều.

Sửa lỡi sơn mà không cần phải sơn lại.


BackBack