Sản Phẩm 3M Trong Ngành Gỗ và Composite

Những kỹ sư của chúng tôi đã làm nhiều dự án và tiếp nhận những yêu cầu của khách hàng bao gồm:
• Xử lý bền mặt gỗ và composite

• Hoàn thiện bề mặt sản phẩm
• Quy trình đánh bóng sau khi sơn
Xốp đánh Bóng 3 Inch 3M 02648

Xốp đánh Bóng 3 Inch 3M 02648

Xốp 3M 02648 được sản xuất theo tiêu chuẩn 3M Mỹ, có màng cam trắng, kết hợp với paste đánh bóng 81235 cho độ bóng cao trên bề mặt sơn của:
Gỗ, Xe, Tàu, Du thuyền, Tàu Bay và các vật liệu nhựa, composite khác..

Cho bề mặt bóng min đồng đều.

Sửa lỡi sơn mà không cần phải sơn lại.
BackBack