Icon--AD-black-48x48 Icon--address-consumer-data-black-48x48 Icon--appointment-black-48x48 Icon--back-left-black-48x48 Icon--calendar-black-48x48 Icon--Checkbox-check Icon--clock-black-48x48 Icon--close-black-48x48 Icon--compare-black-48x48 Icon--confirmation-black-48x48 Icon--dealer-details-black-48x48 Icon--delete-black-48x48 Icon--delivery-black-48x48 Icon--down-black-48x48 Icon--download-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--externallink-black-48x48 Icon-Filled forward-right_adjusted Icon--grid-view-black-48x48 Icon--info-i-black-48x48 Icon--Less-minimize-black-48x48 Icon-Filled Icon--List-Check-black Icon--List-Cross-black Icon--list-view-mobile-black-48x48 Icon--list-view-black-48x48 Icon--More-Maximize-black-48x48 Icon--my-product-black-48x48 Icon--newsletter-black-48x48 Icon--payment-black-48x48 Icon--print-black-48x48 Icon--promotion-black-48x48 Icon--registration-black-48x48 Icon--Reset-black-48x48 share-circle1 Icon--share-black-48x48 Icon--shopping-cart-black-48x48 Icon--start-play-black-48x48 Icon--store-locator-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--summary-black-48x48 tumblr Icon-Filled vine Ic-OverlayAlert whishlist

Nhân Viên Kinh Doanh Sản Phẩm 3M Chăm Sóc Ô Tô.

Những thiết bị quan trọng để lắp đặt trạm rửa xe chuyên nghiệp
Tiêu chuẩn tuyển dụng:
 • Trình độ học vấn: tối thiểu cấp III, Cao Đẳng.....
 • Độ tuổi: từ 18 – 28 tuổi 
 • Giới tính: Nam 
 • Khả năng tiếp thu và tính toán nhanh 
 • Kỹ năng trình bày mạch lạc, rõ ràng, thuyết phục 
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, dễ tạo cảm tình cho khách hàng 
Yêu cầu khác :
 • Nhiệt tình, chịu khó, trung thực
 • Có tinh thần trách nhiệm và tinh thần đồng đội 
 • Có xe gắn máy 
 • Sức khỏe tốt 
 • Có khả năng sử dụng vi tính văn phòng cơ bản 
Các trường hợp ưu tiên:
 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (các ngành kinh tế)
 • Có kinh nghiệm bán hàng tiêu dùng nhanh từ 6 tháng trở lên 
 • Có kinh nghiệm bán các sản phẩm chăm sóc xe từ 3 tháng trở lên.

BackBack