Icon--AD-black-48x48 Icon--address-consumer-data-black-48x48 Icon--appointment-black-48x48 Icon--back-left-black-48x48 Icon--calendar-black-48x48 Icon--Checkbox-check Icon--clock-black-48x48 Icon--close-black-48x48 Icon--compare-black-48x48 Icon--confirmation-black-48x48 Icon--dealer-details-black-48x48 Icon--delete-black-48x48 Icon--delivery-black-48x48 Icon--down-black-48x48 Icon--download-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--externallink-black-48x48 Icon-Filled forward-right_adjusted Icon--grid-view-black-48x48 Icon--info-i-black-48x48 Icon--Less-minimize-black-48x48 Icon-Filled Icon--List-Check-black Icon--List-Cross-black Icon--list-view-mobile-black-48x48 Icon--list-view-black-48x48 Icon--More-Maximize-black-48x48 Icon--my-product-black-48x48 Icon--newsletter-black-48x48 Icon--payment-black-48x48 Icon--print-black-48x48 Icon--promotion-black-48x48 Icon--registration-black-48x48 Icon--Reset-black-48x48 share-circle1 Icon--share-black-48x48 Icon--shopping-cart-black-48x48 Icon--start-play-black-48x48 Icon--store-locator-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--summary-black-48x48 tumblr Icon-Filled vine Ic-OverlayAlert whishlist

Tập Đoàn Elix

Tập đoàn Elix là nhà sản xuất hương thơm chiết xuất từ tự nhiên, được thành lập năm 1999, đã trở thành tập đoàn cung cấp sản phẩm hương thơm chất lượng cao toàn cầu.

Elix cung cấp hơn 600 sản phẩm mang thương hiệu Natural Fresh & sản xuất cho những công ty có thương hiệu riêng. Khach hàng dễ dàng tìm được sản phẩm phù hợp với nhu cầu mùi thơm trong Ô Tô, Nhà & Văn Phòng..... Chúng tôi tập chung phát triển cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của hơn 60 nước trên thế giới.


BackBack