Băng Cao su Mastic Scotch® 2228 là băng cách điện cao su kết hợp tính năng làm kín. Băng gồm Ethylene Propylene Cao su (EPR) kết hợp chất keo kết dính mastic.

Sử dụng Băng Cao su Mastic Scotch® 2228 để cách điện, niêm phong thanh cái và các mối nối. Nhiệt độ lên đến 194 ° F (90 ° C).

  •  Tính ứng dụng cao, nhiệt độ sử dụng ổn định
  •  Lớp cách điện cao su Rubber tự kết dính, làm kín
  •  Sử dụng để cách điệm, thanh cái và các mối nối
  •  Nhiệt độ hoạt động lên đến 194°F (90°C)

Quy cách: 50.8 mm x 3,1m x 1.651mm

You may also like