Không thấm nước do đó giúp bảo vệ tốt sản phẩm bên trong. Chất lựợng nhựa acrylic tốt giúp bám dính tối ưu, do đó rất tiết kiệm trong quá trình sử dụn.

You may also like