Sản phẩm được sử dụng phổ biến trong ngành ôtô do loại giấy dai, không rách và khi sử dụng không để lại keo trên bền mặt sản phẩm.
Đường cắt thẳng nên không bị răng cưa sau khi tháo ra
Thêm thông tin về băng keo giấy vui lòng truy cập

You may also like