Tốt cho công đoạn hoàn thiện hoặc làm sạch bằng tay cho ngành composite, gổ, kim loại…
Ứng dụng:
– Tẩy sealer trên bề mặt composite, gổ, kim loại
– Làm sạch bề mặt gổ trắng
– Tẩy sạch bề mặt sơn
– Tẩy ba vớ cho bề mặt kim loại

You may also like