Tính năng vượt trội:

Dầu  nhớt tổng hợp SN/MA2 5W-40  có tính năng vượt trội so với dầu nhớt thông thường:

  •  Kéo dài thời gian thay dầu nhờ công thức dầu gốc tổng hợp và phụ gia chất lượng cao.
  •  Lượng tiêu hao dầu thấp.
  •  Khả năng ổn định oxy hóa ở nhiệt độ cao vượt trội
  •  Tính năng ma sát cao phù hợp cho các bộ ly hợp ướt (JASO MA2).
  •  Phù hợp với các loại xe máy công suất lớn.

Thông số kỹ thuật: SN/MA2 5W-40

  • Độ nhớt đông học (mm2/s): 89.47 (40 ℃)/ 14.73 (100 ℃)
  • Chỉ số độ nhớt: 173
  • Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC)(℃): 238
  • Chỉ số kiềm tổng (mg KOH/g): 6.58

You may also like