Keo 3M™ Nitrile 4491 là chất kết dính có thể phun, khô nhanh, cung cấp các liên kết mạnh mẽ, linh hoạt với khả năng chống chịu môi trường tuyệt vời. Chúng tôi cũng đã thiết kế loại keo phun này để cung cấp khả năng chống hóa dẻo.

Ngoài ra, keo dán công nghiệp 3M™ Nitrile 4491 của chúng tôi có khả năng gia nhiệt để làm khô.  Khô nhanh, đa năng, và đàn hồi, một chất kết dính phun có độ nhớt thấp, được thiết kế để nhanh khô và đàn hồi. Chất kết dính công nghiệp Nitrile 4491 mang lại kết quả nhanh chóng và liên kết linh hoạt cho nhiều ứng dụng.  Các liên kết mạnh được tạo ra bởi chất kết dính dạng phun, có khả năng chống chịu môi trường tuyệt vời và chúng cũng chống lại sự hóa dẻo, mang lại độ bền và hiệu suất lâu dài. Chất kết dính nhựa đa năng này có thể được xử lý nhiệt để nâng cao các tính chất vật lý và liên kết vinyl và dạng tấm, vải, da, dạng xốp và nhiều loại nhựa có độ bền cao và khả năng chống chịu thời tiết, nước, dầu và nhiều dung môi khác.

Các ứng dụng được đề xuất trang trí Lớp lót tường và sàn Liên kết cao su và sàn vinyl. Công thức để kiểm soát chất lượng không khí tối thiểu là mối quan tâm của mọi ngành công nghiệp, kể cả những ngành có hoạt động hàng ngày dựa vào hiệu suất chất kết dính. Để cải thiện tốt nhất điều kiện nơi làm việc và chăm sóc môi trường.

3M đã phát triển một loạt lớn chất kết dính có độ bền cao với các công thức tinh chế; Hiệu suất như nhau, tốt hơn cho môi trường. Bằng cách liên tục cố gắng để giảm thiểu tác động môi trường của chất kết dính, trong khi tối đa hóa lợi ích của nó, 3M đã thực hiện một cách tiếp cận mới để xác định lại chất kết dính hiệu suất cao nhất của chúng tôi.

  • Chất kết dính nhanh khô mang lại kết quả nhanh chóng
  • Chất kết dính cung cấp liên kết mạnh mẽ, linh hoạt cho nhiều ứng dụng
  • Cấp độ nhớt thấp cho ứng dụng phun
  • Chống chịu thời tiết, nước, nhiên liệu, dầu và chất dẻo cung cấp độ bền lâu dài
  • Có thể được gia nhiệt để có được các tính chất vật lý cao hơn

You may also like