Icon--AD-black-48x48 Icon--address-consumer-data-black-48x48 Icon--appointment-black-48x48 Icon--back-left-black-48x48 Icon--calendar-black-48x48 Icon--Checkbox-check Icon--clock-black-48x48 Icon--close-black-48x48 Icon--compare-black-48x48 Icon--confirmation-black-48x48 Icon--dealer-details-black-48x48 Icon--delete-black-48x48 Icon--delivery-black-48x48 Icon--down-black-48x48 Icon--download-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--externallink-black-48x48 Icon-Filled forward-right_adjusted Icon--grid-view-black-48x48 Icon--info-i-black-48x48 Icon--Less-minimize-black-48x48 Icon-Filled Icon--List-Check-black Icon--List-Cross-black Icon--list-view-mobile-black-48x48 Icon--list-view-black-48x48 Icon--More-Maximize-black-48x48 Icon--my-product-black-48x48 Icon--newsletter-black-48x48 Icon--payment-black-48x48 Icon--print-black-48x48 Icon--promotion-black-48x48 Icon--registration-black-48x48 Icon--Reset-black-48x48 share-circle1 Icon--share-black-48x48 Icon--shopping-cart-black-48x48 Icon--start-play-black-48x48 Icon--store-locator-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--summary-black-48x48 tumblr Icon-Filled vine Ic-OverlayAlert whishlist

Văn Phòng Chính :

D39, Đường Phú Thuận, KDC Nam Long, KP 2, Phường Phú Thuận, Quận 07, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Tel : (84 28) 62623324-25-26-27
Fax : (84 28) 62623338

    1. Các sản phẩm chăm sóc xe 3M.              
        Nguyễn Hữu Đức
        Email: duc.nguyen@phuockhang.com
        Điện thoại: 0918000174 
    
    2. Các sản phẩm phụ trợ ngành Gỗ & Composite
        Phan Nguyễn Minh Nhật
        Email: nhat.phan@phuockhang.com
        Điện thoại: 0909203988
                                                                    
    3. Các sản phẩm phụ trợ ngành Kim Loại   
        Hoàng Thành Tín
        Email: tin.hoang@phuockhang.com
        Điện thoại: 0902314374
        
    4. Các sản phẩm 3M Keo & Băng keo trong ngành Công nghiệp
        Trần Thị Chu
        Email: chu.tran@phuockhang.com
        Điện thoại: 0933002897  
                                                   
    5. Các sản phẩm Bảo Hộ Lao Động, PPA & lọc 3M CUNO
        Nguyễn Thị Giang
        Email: giang.nguyen@phuockhang.com
        Điện thoại: 0769934044

    6. Các sản phẩm dầu nhờn ENEOS 
        Lê Hoàng Hải
        Email: hai.le@phuockhang.com
        Điện thoại: 0908712628

Thông tin liên hệ

Phòng kinh doanh
Phòng kế toán
Liên hệ khác
Họ tên*:
Công ty*:
Địa chỉ*:
Email*:
Điện thoại*:
Nội dung*: