Icon--AD-black-48x48 Icon--address-consumer-data-black-48x48 Icon--appointment-black-48x48 Icon--back-left-black-48x48 Icon--calendar-black-48x48 Icon--Checkbox-check Icon--clock-black-48x48 Icon--close-black-48x48 Icon--compare-black-48x48 Icon--confirmation-black-48x48 Icon--dealer-details-black-48x48 Icon--delete-black-48x48 Icon--delivery-black-48x48 Icon--down-black-48x48 Icon--download-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--externallink-black-48x48 Icon-Filled forward-right_adjusted Icon--grid-view-black-48x48 Icon--info-i-black-48x48 Icon--Less-minimize-black-48x48 Icon-Filled Icon--List-Check-black Icon--List-Cross-black Icon--list-view-mobile-black-48x48 Icon--list-view-black-48x48 Icon--More-Maximize-black-48x48 Icon--my-product-black-48x48 Icon--newsletter-black-48x48 Icon--payment-black-48x48 Icon--print-black-48x48 Icon--promotion-black-48x48 Icon--registration-black-48x48 Icon--Reset-black-48x48 share-circle1 Icon--share-black-48x48 Icon--shopping-cart-black-48x48 Icon--start-play-black-48x48 Icon--store-locator-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--summary-black-48x48 tumblr Icon-Filled vine Ic-OverlayAlert whishlist
Ngành Vật Liệu Mới 3M Advanced Materials

Ngành Vật Liệu Mới 3M Advanced Materials

Khi bạn thiết kế để tạo ra một sản phẩm để cạnh tranh trong thế giới ngày nay, bạn cần một loại vật liệu để đáp ứng tiêu chí này

Danh mục vật liệu tiên tiến rộng rãi của 3M rất phù hợp  cho  sự cạnh tranh  để tồn tại  phát  triển  ngày  nay.  Vật  liệu  này được đưa  vào  nhiều ứng dụng trong môi trường thách thức nhất hiện nay - từ sâu trong lòng đất đến độ sâu của không gian. Mỗi ngày, chúng tôi sử dụng những công nghệ này để giúp khách hàng trong lĩnh vực ô tô, điện hạt nhân, chế biến nhựa, dầu khí, quốc phòng và nhiều ngành công nghiệp khác tìm ra những cách mới để biến những gì có thể thành một trò chơi tiếp theo.  https:// www.3m.com/3M Advanced Material