Được chọn lọc kỹ từ lông cừu đặc biệt, phốt lông cừu một mặt 3 inch 81470 có sợi lông cừu dài 20mm cho độ xóa vết xước nhanh và bề hơn những loại thông thường,
Sản phẩm dùng kết hợp với paste phá 36060, paste bóng 09094.
Xóa hầu hết các đớm da cam & xước mà không sinh nhiệt nhiều trên bề mặt sản phẩm.
Dùng để xóa những vết xước do nhám 1200 để lại & các bề mặt sơn bị trầy xước.
Để năng cao hiệu quả nên dùng với đế hookit 05717, máy 3M random orbital.

You may also like